Контакт

Погребне услуге „КОНКОРДИЈА“

Адреса:
Цара Душана 126, 18000 Ниш, Србија

Телефон:
+381 64 48 59 169

+381 63 448 790
+381 66 264 977
+381 18 220 506

Е-пошта:
konkordijanis1989@gmail.com

ПИБ: 103413394
Мат. бр. 56633276
Tекући рачун: 170-0050006862000-74

Сва права задржана © 2020. Погребне услуге „КОНКОРДИЈА“